tirsdag 4. mai 2010

Situasjonsrapport pr mai 2010!

Re kommune har i tretten år hatt nær kontakt med vennskapskommunen Katwe i Uganda, Afrika. I 2008/2009 bodde vi, to voksne og tre barn, 10 måneder i Katwe, og et resultat av dette var at vi sammen med ressurssterke mennesker fra lokalmiljøet, startet med å planlegge et barnehjem.


Vi fikk tomt av kirken, og siden er mye arbeid lagt ned for å gjennomføre barnehjemsprosjektet, ikke minst fra de lokale selv. I dag (april 2010) står hovedbygget klart utvendig og toalettbygget er godt i gang. I tillegg til å fullføre disse to byggene, skal det bygges kjøkken før vi kan søke om godkjenning til å starte opp. Barnehjemmet er foreløpig og av praktiske årsaker organisert som Community Based Organisation (registrert organisasjon i Uganda). Etter oppstart vil vi være organisert som en Non Governmental Organisation (NGO), med Øystein Larsen som direktør. Til nå har vi brukt 120 000 nkr på byggingen, og det anslås at vi trenger ytterligere 80 000 nkr for å ferdigstille prosjektet.


Styret i barnehjemmet består av to damer og en mann fra Katwe, og fire fra Re (John Pedersen, Robert Nilsen, Monica Ormestad og Øystein Larsen), og vi har også det overordnede økonomiske ansvaret. Under styret er det en arbeidskommite med sju idealister fra Katwe. Ingen i styret eller arbeidskommiteen er lønnet. Regnskapet blir levert til styret i Norge for gjennomgang, deretter blir det levert til Aktiva økonomikompetanse på Revetal for kontroll.


Målsetningene for barnehjemmet er
• Et hjem for seks svært sårbare barn (ett barn fra hver landsby)
• Være et ressurssenter for informasjon og kunnskap rundt hygiene, mat, oppdragelse og omsorg
• Ha en egen grønnsakshage, aktivt arbeid for å spre kunnskap om permakultur til lokalbefolkningen og skoler (gartner er ansatt 50 %, hagen ble anlagt i høst)
• Bibliotek, på sikt ha internett-tilgang
• Kunne bli en økonomisk uavhengig organisasjon på sikt


Re og Katwe kommuner deltar i et utvekslingsprogram som er støttet av Fredskorpset. I år er det to nye deltakere fra Re som bor og jobber i Katwe. Selv om barnehjemmet ikke egentlig var en del av utvekslingsprogrammet, jobber nå Kine og Ingrid også videre med barnehjemsbyggingen ved siden av andre jobber. Øystein var på tre ukers besøk sammen med broren sin i februar/mars, for å følge opp byggingen. Han var veldig fornøyd med det han så! I tillegg til sakte men sikker fremdrift på byggefronten, hadde enda flere grønnsakshager vokst frem. Barnehjemmets gartner har vært på permakulturkurs, og endel av hennes jobb er nettopp å støtte opparbeidelsen av private kjøkkenhager. Kine og Ingrid er også i gang med å anlegge hage på ungdomskolen. Deres opphold kan følges på www.katwere.com (link på høyre side)


Vi har ikke vært så flinke til å oppdatere bloggen, men hvis noen ønsker å høre mer om prosjektet, kommer vi gjerne og forteller! Hilsen fra Øystein og Monica