fredag 10. juli 2009

Katwe-Re Childrens Home er litt nærmere noe mer


Hurra, barnehjemmet er registrert! Nå er endelig formalitetene i orden, og alle involverte er enige om at det må være mange barnehjem i Uganda som driver uten disse papirene... Vi har dem i alle fall, og denne uka begynte vi å grave på tomten vår, for hånd.


Onsdag innkalte styret til arbeidskommitemøte. Arbeidskomiteen består av personer som vi i styret har satt sammen ut i fra forskjellige kriterier. Det er viktig at alle grupper i Katwe involveres, og vi er veldig bevisste på å heve oss over politiske konflikter. Vi har spurt 7 personer med arbeidskapasitet og som viser interesse for utvikling og samarbeid om de vil være med på dette frivillige arbeidet. Møtet ble både interessant og hyggelig, og vi tror vi har de rette folkene med på laget. Neste uke skal arbeidskommiteen og styret ansette husmoren og bestemme hvem som skal få jobben med å sette opp husene på barnehjemstomta.Foreløpig har vi ca 15 000 nkr til prosjektet. Vi antar at byggingen vil komme opp mot 100 000 til sammen, men husene bygges i etapper og over lengre tid. Arkitekttegningene er nå klare og budsjettet blir endelig i løpet av noen dager.


Vi håper så mange som mulig vil være med å betale en fast sum i måneden til Katwe Re Childrens home (200,- pr mnd fra og med 20. juli). Foreløpig er kontonr til barnehjemmet i Norge: 12024967180 Øystein Barnehjem Fredskorpset, DNB nor. Alle engangsbeløp mottas også selvfølgelig med stor takk, og særlig nå under byggeprosessen.
Hvis du har spørsmål, eller ønsker å få informasjon om hva som skjer på mail, send en melding til
oe-lars3@online.no