onsdag 24. februar 2016

Still going strong!

Her har det vært stille ei stund, men vi kan forsikre om at barnehjemmet lever i beste velgående! Vi bruker stort sett facebooksida til oppdateringer i ny og ned: Katwe-Re Children's Home. Følg oss gjerne der!

søndag 17. juli 2011

Da er vi i gang!

Lørdag 9.juli var en stor dag for mange, både i Katwe og Re.
Da ble fem barn fulgt til sitt nye hjem, der en svært lykkelig
husmor tok i mot dem. Endelig er vi i gang!

To jenter (en har ikke flyttet inn enda) og fire gutter i alderen 6-9 år skal få et nytt liv sammen med Esther, husmoren. Målet er å utvide til 12 barn etter hvert, i tillegg til å tilby hjelp til familier som av ulike grunner har det vanskelig.
Styret og arbeidskomiteen i Katwe har kjempet hardt for at barnehjemmet skal bli en realitet. I en hverdag der mye handler om å klare å forsørge sine egne familier, har de vist en dugnadsånd det står respekt av.

Med penger og støtte fra alle involverte i Norge, har vi sammen fått til noe som virkelig gjør en forskjell!

Målet er at hjemmet skal bli økonomisk uavhengig, men for at Katwe-Re Children's Home skal leve videre trenger vi så mange som mulig med på laget i mange år framover. Har du lyst til å bli fast giver?

søndag 20. mars 2011

søndag 29. august 2010tirsdag 4. mai 2010

Situasjonsrapport pr mai 2010!

Re kommune har i tretten år hatt nær kontakt med vennskapskommunen Katwe i Uganda, Afrika. I 2008/2009 bodde vi, to voksne og tre barn, 10 måneder i Katwe, og et resultat av dette var at vi sammen med ressurssterke mennesker fra lokalmiljøet, startet med å planlegge et barnehjem.


Vi fikk tomt av kirken, og siden er mye arbeid lagt ned for å gjennomføre barnehjemsprosjektet, ikke minst fra de lokale selv. I dag (april 2010) står hovedbygget klart utvendig og toalettbygget er godt i gang. I tillegg til å fullføre disse to byggene, skal det bygges kjøkken før vi kan søke om godkjenning til å starte opp. Barnehjemmet er foreløpig og av praktiske årsaker organisert som Community Based Organisation (registrert organisasjon i Uganda). Etter oppstart vil vi være organisert som en Non Governmental Organisation (NGO), med Øystein Larsen som direktør. Til nå har vi brukt 120 000 nkr på byggingen, og det anslås at vi trenger ytterligere 80 000 nkr for å ferdigstille prosjektet.


Styret i barnehjemmet består av to damer og en mann fra Katwe, og fire fra Re (John Pedersen, Robert Nilsen, Monica Ormestad og Øystein Larsen), og vi har også det overordnede økonomiske ansvaret. Under styret er det en arbeidskommite med sju idealister fra Katwe. Ingen i styret eller arbeidskommiteen er lønnet. Regnskapet blir levert til styret i Norge for gjennomgang, deretter blir det levert til Aktiva økonomikompetanse på Revetal for kontroll.


Målsetningene for barnehjemmet er
• Et hjem for seks svært sårbare barn (ett barn fra hver landsby)
• Være et ressurssenter for informasjon og kunnskap rundt hygiene, mat, oppdragelse og omsorg
• Ha en egen grønnsakshage, aktivt arbeid for å spre kunnskap om permakultur til lokalbefolkningen og skoler (gartner er ansatt 50 %, hagen ble anlagt i høst)
• Bibliotek, på sikt ha internett-tilgang
• Kunne bli en økonomisk uavhengig organisasjon på sikt


Re og Katwe kommuner deltar i et utvekslingsprogram som er støttet av Fredskorpset. I år er det to nye deltakere fra Re som bor og jobber i Katwe. Selv om barnehjemmet ikke egentlig var en del av utvekslingsprogrammet, jobber nå Kine og Ingrid også videre med barnehjemsbyggingen ved siden av andre jobber. Øystein var på tre ukers besøk sammen med broren sin i februar/mars, for å følge opp byggingen. Han var veldig fornøyd med det han så! I tillegg til sakte men sikker fremdrift på byggefronten, hadde enda flere grønnsakshager vokst frem. Barnehjemmets gartner har vært på permakulturkurs, og endel av hennes jobb er nettopp å støtte opparbeidelsen av private kjøkkenhager. Kine og Ingrid er også i gang med å anlegge hage på ungdomskolen. Deres opphold kan følges på www.katwere.com (link på høyre side)


Vi har ikke vært så flinke til å oppdatere bloggen, men hvis noen ønsker å høre mer om prosjektet, kommer vi gjerne og forteller! Hilsen fra Øystein og Monica

søndag 6. desember 2009

Tusen takk til alle dere som bidrar med smått og stort til barnehjemmet:)


Her ser vi bilde som ble tatt fra byggingen av barnehjemmet da John Pedersen var på besøk i Katwe. Byggingen har en tid stått stille. Dette skyldes en blanding av problemer med vanntilførselen i Katwe og at det har vært lite med penger. Mer penger er blitt sendt, og de er igjen kommet i gang. Jeg har snakket både med firmaet som bygger og bl.a med Kaliba som er leder av barnehjemsstyret der nede. Det er hyggelig for alle parter å holde kontakten, særlig når vi jobber sammen for noe vi tror på.De er også kommet i gang med toalett/dusjbygget ifølge Teddy, den kvinnelige sjefen av bygningsfirmaet. Hun er veldig hyggelig og dyktig. Vi er blitt lovet flere bilder av byggeprosessen når de neste utvekslingsrepresentantene fra Katwe kommer i midten av januar.Vil også takke alle de som til nå har støttet prosjektet. Vi har fått takket mange, men ikke alle.
Må også berømme elevene ved Solerød skole for innsatsen ved ”løp for Katwe”. Det ga mange kroner i støtte til barnehjemmet, og dessuten en god dose trim for de fleste elevene!
Øystein

mandag 5. oktober 2009


Ting fortsetter å skje i Katwe. Akkurat nå er Patrick fra barnehjemskommiteen og gartneren Eseri på to ukers permakulturkurs nær hovedstaden Kampala. De melder om interessante dager, mange nye ideer og ikke minst mange nye kontakter. Barnehjemmet reiser seg også, selv om byggingen stoppet opp en periode som vannet forsvant (igjen) i Katwe. Vi er spente på flere bilder og en fersk rapport fra styremedlem John Pedersen, som kommer hjem fra Katwebesøk om noen dager!